หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยการใช้คุกกี้

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด (“บริษัทหรือ “เรา”) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของคุณ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่คุณ รวมถึงประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ https://ubonbioagricultural.co.th  หรือบนแพลทฟอร์มอื่นๆ ในอินเตอร์เน็ต เช่น เพจเฟสบุ๊ค (facebook fanpage) บัญชีไลน์ (official line account) ของบริษัทเป็นต้น (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยการใช้คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ พัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของคุณ  บริษัทขอความยินยอมคุณในการเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิที่จะขอให้ลบ จำกัด หรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ซึ่งถูกตั้งค่าโดยเว็บไซต์ของบริษัท หรือไม่ยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้ผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์เมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเนื่องจากอาจทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บข้อมูลการตั้งค่าได้ นอกจากนี้ หน้าเว็บไซต์ของบริษัทในบางหน้าอาจไม่แสดงผลอย่างถูกต้อง โดยคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของบริษัทได้ที่ลิงค์……………………..

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

    1.1 ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา

    1.2 จากความสมัครใจของคุณ ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและคุณ

    1.3 เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของคุณ

2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาจากบุคคลที่สาม โดยบุคคลที่สามที่เปิดเผยข้อมูล

3. เราได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้

    3.1 วิธีการ เช่น ได้รับทาง email ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ได้รับจากการส่งข้อมูลโดยตรงจากคุณ ได้รับเป็นเอกสาร

    3.2 การร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามของบริษัท

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการบริการคุณในฐานะลูกค้าสินค้า รวมไปถึงการส่งข่าวสาร และโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากเรา ซึ่งอาจถูกนำมาใช้และประมวลผลโดยรวมหรือแยกกัน และอาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและใช้งานเว็บไซต์ ในขอบเขตซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • การบริหารเว็บไซต์

 • ปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณด้วยการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ให้เป็นส่วนตัว

 • ทำให้คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้

 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณขอเป็นการเฉพาะได้

 • ตอบคำถามหรือข้อเรียกร้องตามอีเมล และ/หรือการส่งแบบฟอร์มของคุณบนเว็บไซต์ได้

 • ตอบสนองและดำเนินการติดตามผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เราให้บริการ

 • ส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ทั่วไป (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาด)

 • ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานและการบริหารงาน และให้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราแก่บุคคลที่สาม ข้อมูลทางสถิติดังกล่าวอาจใช้เพื่อปรับเปลี่ยนโฆษณาบนเว็บไซต์แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่สามารถใช้เพื่อระบุผู้ใช้แต่ละรายได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลือกไม่รับโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณนั้น 

2. เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง การยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับการสื่อสารการตลาดจะกระทำโดยผ่านแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเราไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือในเอกสาร โดยคุณสามารถบอกเลิกความยินยอมได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา https://ubonbioagricultural.co.th หากคุณให้ความยินยอมเมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์นี้ คุณก็สามารถบอกเลิกการยินยอมของคุณได้โดยการไปที่แบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ https://ubonbioagricultural.co.th และเอาเครื่องหมายถูกออกจากกล่องการให้ความยินยอม

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเลือกเรียกดูเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเงื่อนไขในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นสำหรับเราเพื่อทำการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอของคุณหรือในกรณีที่คุณได้ทำการติดต่อเราโดยตรง

เมื่อคุณใช้บริการของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากคุณและที่เกี่ยวกับคุณ อุปกรณ์ของคุณและการโต้ตอบของคุณกับบริการต่างๆ ข้อมูลบางส่วนนี้ระบุตัวคุณโดยตรงหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณได้อย่างรวดเร็วเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ

1.1 ข้อมูลที่คุณยินดีมอบให้แก่เรา เมื่อใช้บริการต่างๆ ของเรา คุณอาจถูกขอให้จัดทำขึ้นซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ Email Line ID ที่อยู่ การศึกษา เพศ อาชีพ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจ รวมไปถึงข้อมูลทางการเงิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ดังตัวอย่างเช่น

 • เมื่อคุณทำธุรกรรมกับเราผ่านทาง หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

 • เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีกับเราทางเว็บไซต์

 • เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือพนักงานขายของเราทางอีเมล โทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเองเพื่อให้ทำการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจเผชิญอยู่ หรือทำการสอบถามหรือร้องขอ

 • เมื่อคุณสมัครรับบริการต่างๆ ที่เราให้บริการบนเว็บไซต์ หรือสำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมล และ/หรือจดหมายข่าวของเรา

 • เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มหรือทำธุรกรรมอื่นๆ อาทิเช่น การขอข้อมูลการอุปโภค บริโภค

 • คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามผ่านทางบริการต่างๆได้ เช่น ถ้าคุณแบ่งปันรายชื่อสินค้ากับผู้รับผ่านทางอีเมลหรือข้อความ ข้อมูลบางอย่างที่คุณได้ให้ไว้ผ่านทางบริการต่างๆ ของเราจะถูกรวบรวมและประมวลผลโดยบุคคลที่สาม (เช่น Google Analytics) ในนามของเรา

1.2 คุกกี้ พิกเซลและกลไกการติดตามอื่นๆ 

คุกกี้คือข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ของคุณเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งโดยปกติคุกกี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ รหัสผ่าน ไอพีแอดเดรส(IP Address) เบอร์โทรศัพท์ และคำค้นหา และการตั้งค่าผู้ใช้งานต่างๆ (เช่น ภาษา) เป็นต้น 

คุกกี้จะช่วยให้บริษัททราบว่า คุณใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไรเพื่อที่บริษัทจะสามารถพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน/ การให้บริการแก่คุณให้ดียิ่งขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณได้ โดยการบันทึกการตั้งค่าของคุกกี้ จะช่วยจดจำการตั้งค่าการใช้งานของคุณ ซึ่งจะทำให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น 

2. บริษัทใช้คุกกี้ประเภทใด

บริษัทอาจใช้คุกกี้ ดังต่อไปนี้ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies)

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Site Analytical/ Performance Cookies) 

3. บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึง การตั้งค่าการใช้งานของคุณเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยการนำไฟล์คุกกี้จำนวนหนึ่งเข้าสู่เว็บบราวเซอร์ของคุณ ในกรณีนี้ บริษัทใช้คุกกี้เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

หมวดหมู่ของคุกกี้

วัตถุประสงค์และคำอธิบายหมวดหมู่ของคุกกี้

อายุการใช้งาน

คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย 

90 วัน

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ 

(Site Functionality Cookies)

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถท่องเว็บไซต์และใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของเรา เช่น การลงทะเบียน การล็อคอินเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยคุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวคุณเมื่อคุณกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับคุณ ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของคุณ รวมถึงจดจำการตั้งค่าของคุณ อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่คุณเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหล่านี้ จะส่งผลให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอาจทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

90 วัน

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ 

(Site Analytical/ Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่ทราบว่าคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเมื่อใด และจะไม่สามารถตรวจสอบผลการทำงานของเว็บไซต์ได้

90 วัน

  อนึ่ง คุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน คุณควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของคุณไปใช้

 

4. การจัดการคุกกี้

คุณสามารถจัดการคุกกี้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือ ลบคุกกี้ซึ่งถูกตั้งค่าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทคุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยการเลือกการตั้งค่าคุกกี้หรือตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของคุณโดยการปิดการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เนื่องจากคุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บข้อมูลการตั้งค่าการใช้งานของคุณได้ นอกจากนี้ อาจส่งผลต่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งอาจทำให้ไม่อาจแสดงผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

5. การแก้ไขนโยบายคุกกี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขประกาศฉบับนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบนโยบายคุกกี้ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เราจะปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน และในกรณีที่เหมาะสม เราอาจจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผ่านทางอีเมล์ที่คุณได้ให้ไว้

6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • เก็บรวบรวมอย่างปลอดภัย

 • นำไปใช้

 • เปิดเผย 

เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเปิดเผยแก่บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด หน่วยงานดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguards) และจะสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 • เก็บ ใช้ เปิดเผยตามคำสั่ง 

 • จัดให้มีมาตรการดูแล Security ที่เหมาะสม 

 • แจ้งเหตุละเมิดให้ Controller ทราบ 

 • จัดทำ + เก็บรักษาบันทึกรายงาน 

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจัดการและใช้งานเว็บไซต์นั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่สมาชิกในกลุ่มของเราซึ่งหมายรวมถึง บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เช่นผู้ให้บริการและที่ปรึกษาทางวิชาชีพเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของเรา https://ubonbioagricultural.co.th และข้อตกลงอื่นๆ

 • เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของเรา ตลอดจนสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของบริษัทในเครือ ผู้ใช้งานอื่นๆ ของเว็บไซต์และอื่นๆ

 • เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย

 • เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางด้านธุรกิจ (เช่น การซื้อ การขาย การเช่า การควบกิจการหรือการรวมกิจการหรือการได้มา การจำหน่ายหรือการจัดหาเงินทุนขององค์กรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจใดๆ หรือทรัพย์สินขององค์กร) ที่เราเข้าไปเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหรืออาจต้องเข้าไปเป็นคู่สัญญา

8. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

8.1 เราดำเนินธุรกิจในหลายประเทศและอาจต้องทำการจัดเก็บ ประมวลผลหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณชั่วคราวไปยังประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามนโยบายส่วนบุคคลและข้อกำหนดในการให้บริการที่ระบุอยู่ใน https://ubonbioagricultural.co.th 

8.2 เราจะปฏิบัติติตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

9.การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

1. ลักษณะการเก็บ จัดเก็บเป็น Soft Copy / Hard Copy

2. สถานที่จัดเก็บ เก็บไว้ที่ห้อง ตู้ ที่มีอุปกรณ์นิรภัย / เก็บไว้ใน computer / เก็บไว้บน Cloud ที่ใช้บริการกับบริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด

3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วย วิธีการทำลาย กรณี Hard Copyและวิธีการลบข้อมูลออกจากระบบ กรณี Soft Copy และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

10. ความปลอดภัย

1 เราจะใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2 เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในรูปแบบที่ต้องเข้าผ่านรหัส

3 คุณเข้าใจดีว่าการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งไปยังเว็บไซต์ได้ คุณต้องรับผิดชอบในการส่งข้อมูลใดๆ ก็ตามด้วยตัวคุณเอง

4 สำหรับรหัสผ่านที่เราให้คุณ (หรือที่คุณเลือก) เพื่อเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์นั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ เราขอให้คุณไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้กับบุคคลใดๆ เราจะไม่ขอรหัสผ่านจากคุณ เว้นแต่เมื่อคุณต้องการ log-in เข้าสู่เว็บไซต์แล้วแต่กรณี

5 เราขอให้คุณดำเนินการเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยเช่นเลือกรหัสผ่านที่รัดกุมและรักษาความเป็นส่วนตัว รวมถึงการออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณและปิดเว็บบราวเซอร์ของคุณเมื่อใช้บริการของเราเสร็จสิ้นในรูปแบบที่ใช้ร่วมกัน

11. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาประมวลผล: 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

12. สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): คุณมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับเรา

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของคุณด้วยเหตุบาง ประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): คุณมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): คุณมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวคุณเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): คุณมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้

คุณสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)

ทั้งนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของคุณภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

13. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับคุณอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากคุณได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว คุณมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยคุณสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ด้วยการกดยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากลิงค์ที่ได้รับทาง Email

14. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากคุณ ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) คุณจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

15. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ [17/02/2022]

16. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยความสมัครใจของคุณเองให้แก่ผู้ใช้รายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ แล้วแต่กรณี

การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: บริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด (UBA)
สถานที่ติดต่อ: อาคารซันทาวเวอร์ ตึกเอ ชั้น 21 ห้อง 2015 123 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ช่องทางการติดต่อ: 
โทร. +66 2273 8666-7 ต่อ 212/213
Email : sales@ubonbioagricultural.com
Website : https://ubonbioagricultural.co.th

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สถานที่ติดต่อ:สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

ช่องทางการติดต่อ: 

โทร : 02-142-1033 

Email : pdpc@mdes.go.th

 

 

CONTACT

UBON BIO AGRICULTURAL CO.,LTD.

Sun Tower Building A, 21 st Floor, Unit 2015 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok, 10900 Thailand

Tel:+66 2273 866-7 ext. 212/213

Sales@ubonbioethanol.com

NEWSLETTER

© 2021 All rights reserved​

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า